2015. február 5., csütörtök

OFF-Biennale - Budapest

(magyar nyelven lejjebb!)

Rudolf PACSIKA: COMPETENCY
24 April - 31 May  - from Wednesday to Saturday 15-18 PM – or by Appoinment 
(0630 6176750)
Budapest, Henszlmann Imre utca 5.

fotó: Gámán Zsuzsa


Rudolf Pacsika's project is located in the inner courtyars of a downtown building. Its core are weelchairs that form a network.
Title: Riot
We can only guess the amount of pain, recovery, fear and worry that these objects must have witnessed.

The chairs are connected to each other, forming a circle, reminding us of earlier works by the artist that used objects familiar in urban settings. This arrangement eliminates the original function of these objects.

Thanks to a pneumatic systems the chairs slowly „breath”. This movement unveils their transformation: the pneumatic force push them into a larger circle when the chairs are open, and into a smaller one when they are closed.

The use of objects that allow for both a popular and the charitable-societal interpretation leads to a tension-filled situation. The suppressed message of the work raises more questions than answers. The transformation and closing offers a practicum whose result/fruit/goal is a shrunken space. The practicality here is social adaptation, tolerance, and vulnerability.
"......The contextualized artefact could be understood as a subtle reference to the social and mental conditions in the country. Meanwhile, Rudolf Pacsika's installation in the inner courtyard of a downtown building consisted of a system of discarded wheelchairs arranged in a circle, facing inwards, that functioned with the help of an invisible, artificial "iron lung", a pneumatic system. The title Riotcommunicates the exact opposite of what is happening and invokes a mentally and physically challenged, paralyzed society unable to rid itself of its heavy burdens – for the wheelchairs are bound together and even their limited movement is controlled. At the same time, the objects recall the pain and suffering of people, as well as the miserable the people's miserable quality of life and the declining standards of the country's healthcare system."
Edit András: 
"They are so very fifferent from us"
Who is the stranger, who is the Other in Hungary's (art)scene?
First published in Springerin 3/2015 
http://www.eurozine.com/articles/2015-07-28-andras-en.html

"...Das in einen neuen Kontext versetzte Artefakt lässt sich als subtile Anspielung auf die gesellschaftlichen und geistigen Verhältnisse im Land verstehen. Ähnliche Assoziationen weckt die Installation aus ausgemusterten Rollstühlen von Rudolf Pacsika im Innenhof eines Gebäudes im Stadtzentrum, die mittels einer unsichtbaren, künstlichen "eisernen Lunge", einem pneumatischen System, funktioniert. Der Titel Riotvermittelt das genaue Gegenteil dessen, was passiert, und versinnbildlicht durch die Tatsache, dass die Rollstühle festgebunden und selbst in ihrer eingeschränkten Bewegungsfreiheit kontrolliert sind, eine geistig und körperlich behinderte, gelähmte Gesellschaft, die sich von ihrer schweren Last nicht befreien kann. Gleichzeitig erinnern die Objekte an die Schmerzen und das Leid sowie an den miserablen Gesundheitszustand der Menschen und das Gesundheitssystem der Gesellschaft."
Edit András:
"Sie sind so anders als wir"
Werist der Fremde, wer der Andere in der postsozalistischen, nationalistischen ungarischen (Kunst-)Szene?

http://www.eurozine.com/articles/2015-07-28-andras-de.html

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Pacsika Rudolf: ILLETÉKESSÉG
2015. április 24-május 31. szerdától szombatig 15-18 óráig – vagy megbeszélés alapján (0630 6176750)
Budapest, Henszlmann Imre utca 5
 
http://pacsika-rudolf.blogspot.hu/

Pacsika Rudolf projectjének helyszíne egy lakóépület belső udvara a Belvárosban. Központi eleme hálózati rendszerré összeálló mozgáskorlátozott székekből épül fel.
Címe: Riot
Nem tudni, mennyi történet, fájdalom, gyógyulás, félelem, aggódás terhe van ezeken a tárgyakon.
A székek oldaluknál egymáshoz vannak rögzítve – kör alakban, ahogy a művész már több, a városi környezetből szisztematikusan összegyűjtött tárggyal csinálta korábban. Ez a rendezés kizárja a tárgyakat a funkciójukból.

A székek egy pneumatikus rendszer által lassan lélegeznek. E mozgás által kihangsúlyozódik transzformer jellegük: a kényszerítő erő miatt nyitott állapotukban egy nagyobb, csukott, összehúzódott állapotban kisebb kört alkotnak. 
A művész egy feszültséggel teli viszonyt hoz létre olyan tárgyak használatával, amik mind a populáris, mind a karitatív-társadalmi olvasatot lehetővé teszik. Ez a nyomasztó szituáció inkább kérdéseket vet fel, mint válaszokat. A transzformerség-összecsukhatóság olyan praktikumra utal, aminek eredménye/gyümölcse/célja a minél kisebb tér. A gyakorlatiasság itt szociális alkalmazkodás, eltűrtség, kiszolgáltatottság.  http://pacsika.blogspot.hu/

Pacsika Rudolf (1961) az amszterdami Rijksakademie van Beeldende Kunsten posztgraduális képzésén végzett, majd több időt töltött. Franciaországban. Alkotásai közül jobbára az installációi ismertek, valójában rengeteg rajzot és fotót készít. Munkái alapvetően konceptuális indíttatásúak. Noha sok kortárs művész igyekszik minél több médiát, mint egymásra kerülő réteget használni, számára valami média nélküli, közvetlen megjelenés (immediate) a cél. Eszerint készíti installációt, videót, fotót vagy rajzokat. Szeret mindennapi tárgyakat felhasználni alkotásaiban, valami különleges kontextust, kapcsolatot kialakítani közöttük, létrehozni valami olyan szituációt, ami új és különböző irányú értelmezéseket tesz lehetővé. A műveiben megjelenő mozgás, az egyensúlyi feszültségek, a bizarr szituációk segítik alkotásait, hogy az esetleges metafizikai értelmezés ne süllyedjen melankóliába.

Köszönet / Thanks:

Bimatik kft - Bakos István - Cserháti Péter - Bebesi Kornél - Roller Tibor - Szócska Miklós - Kis Géza - Bojtor Balázs - Sebők Károly - Kovács Kálmán - Kolozsi László - Művészet Malom, Szentendre - Juhász Dániel - Kassai Hajnal - Pacsika Tünde - Pacsika Mária Lilla - Pacsika Máté - File Domonkos - Barabási-Albert László